Over deze website

Werkenophetstation.nl is bedoeld voor de verschillende aannemers of onderaannemers die vooraf overeengekomen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden willen uitvoeren op NS stations. Via deze website kunnen aannemers hun werkzaamheden direct online inboeken c.q. inplannen bij de verantwoordelijke stationsmanager.

Werkenophetstation.nl wordt beheerd door NS Stations B.V.

Bouwreglement: (ver)bouwen op stations

U gaat werkzaamheden verrichten op één van de stations in Nederland. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken geformuleerd in dit Bouwreglement. De regels waarborgen een goede bouw en zijn erop gericht om onze klanten zo min mogelijk hinder te laten onder­vinden van de bouwwerkzaamheden. Lees dit Bouwreglement s.v.p. goed door. U kunt het Bouwreglement hier downloaden.

Aanspreekpunt NS Stations

De stationsmanager is de gastheer en beheerder van het station. Dat wil zeggen dat de stationsmanager zich inzet voor een schone, veilige en prettige stationsomgeving met oog voor het welbevinden van de reiziger en een optimale afhandeling van het reizigersproces. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de stationsmanager de bevoegdheid om werkzaamheden / activiteiten op het station te weigeren of stop te zetten dan wel voorwaarden aan de uitvoering hiervan te stellen.

Aanmelden werkzaamheden

Werkzaamheden op het station moeten vooraf (minimaal vier weken van tevoren) worden aangemeld via www.werkenophetstation.nl/aanvraag. De stationsmanager controleert en keurt de aanvraag goed of af.

Eerste aanvraag

Bij uw eerste aanvraag vragen wij u om uw mobiele telefoonnummer. Naar dit mobiele nummer sturen wij u de verificatie code waarmee u bij elke volgende aanmelding eenvoudig en veilig kunt inloggen.

NS Stations streeft ernaar om de overlast van bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

– Werkwijze –

Uw gegevens invullen

Uw gegevens dient u eenmalig in te vullen. Daarna kunt u voortaan inloggen m.b.v. uw telefoonnummer en een verificatie code.

Station & dagen kiezen

Kies het station of meerdere stations en de datum of dagdelen waarop u uw werkzaamheden wilt uitvoeren

Beschrijf uw werkzaamheden

Selecteer uw werkzaamheden uit de lijst of beschrijf uw werkzaamheden. Uw Opdrachtbon of -brief is hierbij nodig.

Toestemming binnen 5 werkdagen

Binnen 5 werkdagen controleert & keurt de stationsmanager uw aanvraag per mail goed of af.