Voor wie is Werkenhetstation.nl bedoeld?

Werkenophetstation.nl is bedoeld voor de verschillende aannemers of onderaannemers die vooraf overeengekomen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden willen uitvoeren op NS stations. Via deze website kunnen aannemers hun werkzaamheden direct online inboeken c.q. inplannen bij de verantwoordelijke stationsmanager.

Werkenophetstation.nl wordt beheerd door NS Stations B.V.

Waarom Werkenophetstation?

NS Stations streeft ernaar om de overlast van bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken geformuleerd. Deze regels waarborgen een goede bouw en zijn erop gericht om onze klanten zo min mogelijk hinder te laten onder­vinden van de bouwwerkzaamheden.

Aanmelden van uw werkzaamheden

Werkzaamheden op het station moeten vooraf (minimaal vier weken van tevoren) worden aangemeld via www.werkenophetstation.nl/aanvraag. De stationsmanager controleert en keurt de aanvraag goed of af.

Eerste aanmelding, eerste aanvraag

Bij uw eerste aanvraag vragen wij u om eenmalig uw gegevens in te vullen. Ook vragen wij naar uw mobiele telefoonnummer. Naar dit mobiele nummer sturen wij u de verificatie code waarmee u bij elke volgende aanmelding eenvoudig en veilig kunt inloggen.

Moet ik inloggen?

Inloggen is niet verplicht maar wel handig.Toestemming en de Toestemmingsbrief krijgt u ook via email.

Voordelen van inloggen:

1. Uw gegevens zijn al ingevoerd
2. Inzicht in de status van uw aanvragen.
3. Toestemmingsbrief downloaden

U logt eenvoudig in met behulp van een verificatie code die u ontvangt per SMS op uw mobiele telefoon.

Problemen met inloggen

Indien u Internet Explorer of een oudere browserversie gebruikt om in te loggen geeft dit vaak problemen. Probeer in te loggen met Chrome of Firefox.
Inloggen kan alleen wanneer u al een aanvraag heeft gedaan via https://werkenophetstation.nl/aanvraag/

Uw mobiele telefoonnummer is dan bij ons bekend.

U telefoonnummer dient u als volgt in te vullen:

U logt dan eenvoudig in met behulp van een verificatie code die u ontvangt per SMS op uw mobiele telefoon.

 

Ik heb geen verificatie code per SMS ontvangen.

Dit kan 4 oorzaken hebben.

1. Uw mobiele telefoonnummer is bij ons nog niet bekend (inloggen kan alleen wanneer u al een aanvraag heeft gedaan via https://werkenophetstation.nl/aanvraag/)

2. U heeft uw telefoonnummer verkeerd ingevuld bijv. met een 0. Zie voorbeeld voor hoe het 06 nummer moet worden ingevuld

3. Mogelijk is er een vertraging opgetreden. Probeert u het later nog eens.

4.  U gebruikt Internet Explorer of een oudere browserversie om in te loggen. Probeer in te loggen met Chrome of Firefox.

Ik heb een account maar ik kan niet meer inloggen

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijderen wij uw gegevens indien u langer dan een jaar niet heeft ingelogd. Als u, na een jaar niet meer te hebben ingelogd, opnieuw wil inloggen, dient u een nieuw account aan te maken.

Bouwregelement

Het Bouwregelement bevat voorschriften en regels die in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van werkzaamheden op stations. Het heeft tot doel de veiligheid te bewaken en overlast als gevolg van de werkzaamheden te voorkomen dan wel te beperken.
• Partijen die werkzaamheden op stations uitvoeren zijn verplicht zich aan dit reglement te houden en deze aan hun onderaannemers voor te schrijven.
• Opdrachtgevende partijen zijn verplicht dit reglement aan hun aannemers en leveranciers bindend voor te schrijven.

Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken geformuleerd in dit Bouwreglement. De regels waarborgen een goede bouw en zijn erop gericht om onze klanten zo min mogelijk hinder te laten onder­vinden van de bouwwerkzaamheden. Lees dit Bouwreglement s.v.p. goed door. U kunt het Bouwreglement hier downloaden.

Opdrachtbon/opdrachtbrief

Voordat u de werkzaamheden aanmeldt op www.werkenophetstation.nl, hebt u al een opdrachtbon of opdrachtbrief ontvangen van NS Stations of ProRail. Voeg deze opdrachtbon of –brief toe in uw aanvraag op www.werkenophetstation.nl

Ik heb geen Opdrachtbon of -brief. Wat nu?

Het is belangrijk dat u een opdrachtbon of –brief heeft tijdens de aanvraag van uw werkzaamheden. Zonder opdrachtbon of –brief is het niet mogelijk om werkzaamheden aan te vragen, of om hiervoor een goedkeuring te ontvangen. Vraag dus eerst binnen uw organisatie, of bij NS Stations, om de opdrachtbon of –brief.

Aanvraag indienen voor meerdere stations

Een aanvraag indienen voor werkzaamheden op meerdere stations is mogelijk. U kunt bij Stap 2 meerdere stations en meerdere data kiezen binnen 1 aanvraag.

Aanvraag indienen voor meerdere meerdere data

Een aanvraag indienen voor werkzaamheden op meerdere data is mogelijk. U kunt bij Stap 2 meerdere data en/of meerdere data kiezen binnen 1 aanvraag.

Aanvraag annuleren

Het annuleren van een aanvraag is mogelijk door in te loggen in de Backoffice. Klik op Mijn lopende aanvragen en klik vervolgens onder Werkzaamheden op de aanvraag die u wilt annuleren. Onderin staat de button Aanvraag annuleren. Door hierop te klikken wordt uw aanvraag geannuleerd en wordt er automatisch een notificatie gestuurd aan de desbetreffende stationsmanager(s). Het is uitsluitend mogelijk om de aanvraag in z’n geheel te annuleren.

Andere tijden dan 10:00 uur tot 16:00 uur

Indien andere werktijden noodzakelijk zijn kunt u deze zelf aanpassen.

Echter de voorschriften en regels die in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van werkzaamheden confrom het Bouwregelement zijn:
Tijdens ochtend- en avondspits, tussen 07.00 – 09.30 en tussen 16.00 – 19.00, en tijdens koopavonden is aan- en afvoer van goederen en bouw- en sloopafval door de stationshal of over de perrons niet toegestaan.

Van wie krijg ik toestemming?

U krijgt toestemming van de stationsmanager van het desbetreffende station.

De stationsmanager is de gastheer en beheerder van het station. Dat wil zeggen dat de stationsmanager zich inzet voor een schone, veilige en prettige stationsomgeving met oog voor het welbevinden van de reiziger en een optimale afhandeling van het reizigersproces. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de stationsmanager de bevoegdheid om werkzaamheden / activiteiten op het station te weigeren of stop te zetten dan wel voorwaarden aan de uitvoering hiervan te stellen

Wanneer krijg ik toestemming?

Toestemming krijgt u per email middel een zgn. Toestemmingsbrief.  Deze Toestemmingsbrief dient op locatie getoond te kunnen worden.

Aanvragen/werkzaamheden in bulk indienen?

Ja dat kan indien het gaat om periodieke werkzaamheden waarvoor al toestemming is verkregen van NS Stations | Stationsvastgoed | Onderhoud.
Voor het uploaden van aanvragen/werkzaamheden in bulk is een gestandaardiseerd Excel formulier opgesteld met alle verplichte velden. Klik hier voor het downloaden en uploaden van dit formulier.

Ik heb een andere vraag

Indien u vraag hier niet bij staan kun uw vraag stellen via deze pagina.